Logo
ORGANIZATOR: SAWA EXPO

Targi Woyciechowskie- Innowacje 2020, które odbędą się w dniach 19-20 września 2020 roku w miejscowości Poturzyn, gmina Telatyn, powiat tomaszowski, województwo lubelskie. Miejscowość w której organizowane są Targi Woyciechowskie położona jest w rejonie hrubieszowsko-tomaszowskich czarnoziemów, najbardziej urodzajnych gleb w Polsce. Jest to rejon intensywnych upraw warzyw i roślin przemysłowych. Wiodącym celem pierwszej edycji Targów Woyciechowski jest promowanie producentów warzyw, produktu polskiego oraz innowacji 2020 (najnowsze rozwiązania w rolnictwie). Teren targów o powierzchni 5ha jest utwardzony płytami betonowymi, obok znajduje się 20ha pól pokazowych na których w ciągu dwóch dni trwania targów odbywać się będą pokazy pracy maszyn. Imiennik Targów Woyciechowskich Tytus Woyciechowski był promotorem cukrownictwa na Lubelszczyźnie, właścicielem pierwszej cukrowni i wielkim przyjacielem Fryderyka Chopina, który latem 15 lipca 1830 roku przebywał w Poturzynie pozostawiając po sobie ślad w postaci utworów. Targi organizowane są w hołdzie światłemu rolnikowi Tytusowi Woyciechowskiemu.