Logo
ORGANIZATOR: SAWA EXPO
Formularz dla handlu:

Uczestników Targów prowadzących działalność handlową i inną nie wystawienniczą prosimy o wypełnienie i przesłanie niniejszej umowy:


Wystawca może wziąć udział w Targach, jeżeli spełni następujące warunki łącznie:

  • dostarczy Organizatorowi drogą elektroniczną lub pocztową, pisemny, prawidłowo wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione Formularz zgłoszeniowy,
  • wpłaci pełną, łączną opłatę za udział w Targach, wynikającą z Formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie podanym na fakturze pro-formie,
  • Zaakceptuje w pełni obowiązujący go regulamin.

Gastronomia:

Przedstawicieli firm gastronomicznych, catering, sprzedaż piwa ( w tym regionalnego), napojów, lodów prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem Targów Woyciechowskich pod adresem e-mailowym: biuro@targiwoyciechowskie.pl lub nr telefonu 606 418 785 lub 604 750 443 przed wypełnieniem zgłoszenia.